Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for november finner du her. Her er en oversikt over jobbskifter og styreendringer omtalt i IntraFish i desember:

I Sølvtrans har det skjedd et generasjonsskifte. Robin Halsebakk har tatt over som daglig leder i brønnbåtselskapet etter faren, Roger Halsebakk, som gikk over i rollen som styreformann. Robin Halsebakk har siden 2016 vært innom stillinger som logistikkansvarlig, markedsansvarlig og viseadministrerende i Sølvtrans.