Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for juni finner du her.

Under følger en oversikt over jobbskifter og styreendringer omtalt i IntraFish i juli:

Trud Berg er tilsatt som ny kommunikasjonsansvarlig i Nova Sea. Hun tiltrer stillingen 1. oktober og kommer fra stillingen som leder av Stormen bibliotek i Bodø.

– Det blir enormt spennende, men jeg har en veldig ydmyk tilnærming til at jeg skal inn i ledelsen.