Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for mai finner du her.

Under følger en oversikt over jobbskifter og styreendringer omtalt i IntraFish i juni:

Ingunn Sommerset har vært fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet i fire år. Nå blir hun seksjonsleder.

– Jeg er veldig motivert for å ta fatt på jobben. Seksjonen har et stort og viktig nedslagsfelt når det gjelder kunnskap og råd for økt biosikkerhet eller smitteforebyggingen i oppdrettsnæringen, noe som også vil komme villfisken til gode.