Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for april finner du her.

Under følger en oversikt over jobbskifter og styreendringer omtalt i Intrafish i mai:

Konserndirektør Klaus Hatlebrekke har sagt opp sin stilling i Norway Royal Salmon (NRS). Det skjedde samtidig som Salmar er i ferd med å kjøpe NTS, hovedeier i NRS.

– Jeg har hatt ti fantastisk spennende år i Norway Royal Salmon. I den fasen selskapet er på vei inn i, føler jeg at det er riktig for meg å se meg om etter andre muligheter, sa Hatlebrekke til Intrafish.