Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for oktober finner du her. Her er en oversikt over jobbskifter og styreendringer omtalt i IntraFish i november:

Over nyttår blir Kristine Hartmann (46) ny utviklingsdirektør i Salmar Aker Ocean. Hartmann er utdannet sivilingeniør i marin teknikk og jobber i dag som driftsdirektør i stiftelsen C4IR Ocean.

– Stillingen treffer på tre punkter jeg brenner for. Det ene er å produsere mer bærekraftig mat til en voksende verdensbefolkning.