Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for september finner du her. Her er en