1. Kva står på planen i dag?

I dag er eg på Youngfish-konferansen for å møte andre i bransjen. Det er veldig kjekt, sidan eg er ganske ny i jobben, seier Kjellevold når me møter ho denne veka.

Jobben min

Namn: Lovise Kjellevold

Alder: 27 år

Bustad: Bergen

Stilling: Marineingeniør i AKVA group

2. Kva går jobben din ut på?

– Eg jobbar med analyse på not. Med not – og fortøyingsanalyse. Eg ser på krefter i sjølve oppdrettsanlegget og jobbar med dimensjonering av oppdrettsanlegg i forhold til 50-års bølge og straum.