NNN og Sjømat Norge kom torsdag kveld frem til en forhandlingsløsning i årets tariffoppgjør, melder NNN.

Hovedpunktene fra oppgjøret er:

  • Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til 199,78
  • Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til 96,00
  • Generelt tillegg økes med 4,00
  • Fagbrevtillegget økes med kr. 2.00
  • Ansiennitetstillegget økes med 0,50

– Vi er fornøyd med å ha kommet i mål etter til dels krevende forhandlinger sier bransjeansvarlig Ann Solveig Sørensen i meldingen.

Resultatet skal nå stemmes over på uravstemning blant de 3.200 medlemmene som går på Fiskeindustrioverenskomsten.

Frist er satt til 8. juni.