Mandag satte Sjømat Norge og Fellesforbundet seg ved forhandlingsbordet. Onsdag kveld var partene enige om den nye Havbruksoverenskomsten.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene om Havbruksoverenskomsten med krav om økt kjøpekraft, bedre arbeidsvilkår, økt fokus på HMS og tydeligere arbeidstidsbestemmelser i overenskomsten.

Forhandlingsleder og forbundssekretær Kine Asper Vistnes er svært fornøyd med resultatet fra årets lønnsoppgjør, skriver Fellesforbundet på sine nettsider.

Generelt tillegg på fire kroner

Resultatet innebærer et generelt tillegg på fire kroner i timen til alle som er omfattet av overenskomsten. I tillegg ligger det sterke forventninger om høye lokale lønnstillegg.

Partene er også enige om å arbeide for bedre likestilling i bransjen og systemer for å forebygge diskriminering, og at det skal etableres bedre bestemmelser for vakt- og arbeidstidsordninger, skriver Fellesforbundet.

– I dette oppgjøret har vi kommet til enighet om bestemmelser for forskjøvet arbeidstid og arbeidstidsordninger. Dette er etterspurt av våre medlemmer i bransjen, uttaler forhandlingsleder Kine Asper Vistnes på Fellesforbundet sine nettsider.

Partene har også kommet til enighet om at det fremover må satses på at det videreutvikles relevante tilbud til etter- og videreutdanning for fagarbeidere innenfor næringen.

– Vi har fått gjennomslag for krav som er viktig for de ansatte som hver dag bidrar til de gode resultatene i næringen, uttaler Vistnes.

Oppfordrer til å bruke stemmeretten

Forslaget til enighet på Havbruksoverenskomsten skal nå til uravstemning blant de 2750 medlemmene i Fellesforbundet som er omfattet av overenskomsten.

– Nå er det opp til Fellesforbundets medlemmer å vurdere om resultatet fra årets lønnsoppgjør er godt nok. Jeg oppfordrer alle medlemmene til å si sin mening om forslaget og bruke stemmeretten, uttaler Vistnes.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon besto av følgende personer:

  • Kine Asper Vistnes, forhandlingsleder/forbundssekretær
  • Mona Sørgård, hovedtillitsvalgt AquaGen
  • Jørgen Wengaard, hovedtillitsvalgt Mowi
  • Per Kristian Landsem, hovedtillitsvalgt Salmar
  • Jon Arne Nygård, hovedtillitsvalgt Nova Sea
  • Tor Ivar Ingebrigtsen, hovedtillitsvalgt Lerøy Aurora
  • Morten Bakken, hovedtillitsvalgt Sterling White Halibut
  • Per Magne Pedersen, klubbleder Kleiva Fiskefarm

Årets frontfagsoppgjør endte på en lønnsøkning på 3.7 prosent, som ut fra tallene fra Teknisk beregningsutvalg, som antyder en prisvekst på 3.3 prosent, gir en reell lønnsøkning.

Tidligere i mai ble NNN og Sjømat Norge enige i tariffoppgjøret for i overkant av 3.200 arbeidstakere i fiskeindustrien, der flere satser ble økt etter det som ble kalt «til dels vanskelige forhandlinger».