Maren Lootz Aarthun (26) startet studietiden med grunnleggende medisin. Hun syntes biologi var interessant og begynte derfor etterpå på biomedisin i Tromsø.

– Etter hvert fant jeg ut at for meg ville det, i tillegg til å jobbe i dybden faglig, også være viktig å ha muligheten til å jobbe med mennesker. Da passet fiskeri og havbruksvitenskap, som er tverrfaglig med blant annet realfag, markedsføring, organisasjonsteori og jus, sier Aarthun, som har mastergrad med tittelen fiskerikandidat.

Nå har Aarthun har lagt bak seg sine første måneder i ny jobb.