I to separate pressemeldinger fra selskapet torsdag morgen opplyses det at Chief Operating Officer (COO) Erlend Sødals posisjon som konserndirektør drift blir overflødig i selskapet, og at han etter avtale med Akva Group vil fratre selskapet ved utgangen av juni.

– Akva Group fokuserer på videre vekst og har besluttet å etablere en mer flat struktur der hensikten er å komme nærmere kunder og oppnå bedre drift. Derfor forlater Akva Group strukturen med én sjøbasert enhet. Som en konsekvens av dette blir Erlend Sødals posisjon som COO overflødig, skriver selskapet i første melding.

I neste pressemelding fra selskapet, sendt åtte minutter senere, kommer nyheten om at Kristian Botnen er ansatt som ny COO for Akva Group Sea Based Nordic.

– Dette er en spennende nyansettelse for Akva Group. Kristian har en unik erfaring fra oppdrett. Han kjenner faget, bransjen og selskapet. Jeg er sikker på at han vil tilføre oss mye verdifull kunnskap og driv fremover. Jeg ser frem til å få ham med på laget, uttaler konsernsjef Knut Nesse i andre melding.

Tidligere kolleger

I første melding fra selskapet takker han Erlend Sødal for innsatsen i selskapet.

– Erlend Sødal startet i AKVA group i 2020. Jeg vil takke ham for den tiden han vært i selskapet, og ønsker ham alt godt for fremtiden, lyder meldingen fra Nesse.

Knut Nesse Foto: Anders Furuset

Erlend Sødal og Nesse var tidligere kolleger i Nutreco/Skretting og da Nesse i 2019 tok over som toppsjef i Akva Group tok det ikke lang tid før også Erlend Sødal skiftet beite og gikk til Akva Group. Der har Sødal jobbet med forretningsområdet Cage Based Nordic.

– Jeg har satt pris på tiden i Akva Group og blitt kjent med både kunnskapsrike og hardtarbeidende kolleger. Selskapet må imidlertid være fleksibel og tilpasse strategi og organisering etter markedsmuligheter, trusler og endringer. Den nye toppstrukturen i Akva Group bør passe godt med det forventede fremtidsbildet, uttaler Erlend Sødal.

Erlend Sødal i Akva Group Foto: Anders Furuset

I et intervju med Intrafish da han tiltrådte i 2020, snakket Erlend Sødal om sine tanker rundt det å skifte beite etter 25 år hos Skretting.

Nesse svarer om sjefsskifte

IntraFish har ringt og bedt Nesse utdype hvorfor dette sjefsbyttet kommer:

– Dere melder at dere vil ha mer flat struktur, og at Sødal fratrer som driftsdirektør som følge av dette. Samtidig går Botnen inn som driftsdirektør for Akva Group Sea Based Nordic. Er ikke dette rett frem et personbytte?

– Med den nye strukturen får driftsdirektøren en tredjedel av ansvaret, så tre stykker blir likestilte. Andrew Campell og Glenn Mo går inn i konsernledelsen, på samme måte som Botnen. Istedenfor én sjef på toppen blir det tre, sier Akva Group-sjef Knut Nesse til Intrafish.

– Har det vært noe dramatikk eller krangling med Sødal rundt rollebyttet?

– Driftsdirektørstillingen har vært en større jobb. Nå blir den mindre, og det er ikke alltid det passer å ta en mindre jobb, svarer Nesse.

– Vi forlater hverandre i fordragelighet, og er på godfot med hverandre. Vi har jobbet sammen i 25 år, følger han opp.

Sluttet nettopp opp i jobben

Kristian Botnen, som nå er blitt «ny COO for AKVA group Sea Based Nordic», som det står i meldingen kommer fra Lingalaks, hvor han inntil nylig jobbet som daglig leder.

Botnen blir nå en del av Akva groups konsernledelse går det frem av dagens melding.

– Jeg gleder meg til å begynne i Akva Group. Selskapet utvikler teknologi og løsninger som bringer bransjen videre, og de har interessante planer for fremtiden. Det blir spennende å treffe nye kolleger og bidra til videre vekst, uttaler Botnen i meldingen. Han starter i jobben 1. august.