I slutten av oktober deltok Kathleen Mathisen, HR-sjef i Grieg Seafood, på Sjømatpulsen der temaet var «Kvinner i fiskerinæringen – Er det plass i rommet». Bakgrunnen for debatten var flere avsløringer av trakassering og ukultur i fiskerinæringen. Under debatten sa Mathisen at hun gjerne deler av sine erfaringer og hvordan Grieg Seafood jobber med temaet, og etter debatten var det flere som tok kontakt, også utenfor både fiskeri og havbruk. Det er ikke første gang hun blir spurt om tips og råd.