Av dem var det to som skjedde i fiskeindustrien, viser en oversikt fra Arbeidstilsynet.

Det var ett dødsfall i 2012 og ett i 2017 – i tillegg til det hos Lerøy Norway Seafoods Stamsund som da blir med på i årets statistikk.

– Kan vi forsikre oss mot ulykker – eller må vi akseptere at det alltid vil være en risiko for at ulykker skjer?

– Det vil alltid være en rest av risiko etter at alle forebyggende tiltak er utført, men arbeidsgiveren har en plikt til å sørge for at denne risikoen er så liten som mulig, skriver seksjonsleder Marit Torsvik i Arbeidstilsynet i en epost til IntraFish.