Selskapet ansatte nylig to nye som de omtaler som nøkkelansettelser. De føyer seg inn i rekken av utvidelse av staben som nå har rundt ti personer engasjert. Sammen er de i gang med å lansere et nytt ordresystem som er laget av og for sjømatnæringen.

– Vi har fått inn masse ønsket fra markedet og vi har lyttet til dem. Alt fra eksportører til foredlere. Det har vært viktig for oss å lytte til sentrale aktører i næringen før vi lanserer noe, sier daglig leder Arne Lie Gundersen til Intrafish.