– Hva står på planen i dag?

Foto: Vignett Kay Åge Strøm-Grøtan

– I dag skal jeg ut på lusebehandling på et anlegg nord på Helgeland, nærmere bestemt en øy som heter Bolga. Min jobb er å ta vare på fiskens helse og velferd, og avlusingseffekt gjennom behandlingen, forteller Lind når Intrafish ringer for å slå av en prat om arbedishverdagen hans.

Mattias Bendiksen Lind