Møte om kvinner i sjømatnæringa

I slutten av oktober i fjor avholdt Nærings- og fiskeridepartementet og næringen et møte om arbeidsforhold og likestilling i fiskerinæringen.

Pelagisk forening, Fiskebåt, Sjømat Norge, NNN, Fellesforbundet, Norges Fiskarlag, Norsk Villfisk, Norsk Sjømannsforbund og flere – omtrent alle organisasjoner i sjømatnæringa var representert på møtet hos fiskeriministeren.

Skjæran sa flere ganger tydelig at seksuell trakassering er uakseptabelt, og hvem sitt ansvar det er å hindre trakassering: – Dette er arbeidsgivers ansvar. (..) Jeg forventer at hele næringen tar dette på det største alvor, og jobber målrettet for å få slutt på ukulturen, sa Skjæran.