På fiskeri- og havbruksvitenskap ved Fiskerihøgskolen i Tromsø får studentene mulighet til å dra på tokt med UiTs eget forskningsskip Helmer Hanssen. Foto: Amalie Hefre Lie

154.088 personer har i år søkt opptak til universitet og høgskoler gjennom Samordna opptak, en økning på 2,2 prosent fra 2020.

Økningen til de blå studieretningene er langt større. For fem år siden var det 388 studenter med blå studieretning på førstevalg. I år er antallet 650. Denne økningen er på 67 prosent.

Antall søkere som har fått plass har også steget fra 266 til 408, som tilsvarer en økning på 53 prosent.