Det går frem av en kunngjøring i Foretaksregisteret.

Det tidligere styret besto av Kurt Arve Holmen som styreleder og Per Gunnar Kvenseth og Mikal Arild Eines som styremedlemmer.

Det nye styret består av Roger Bekken som styreleder med styremedlemmene Eines, Ulrik Steinvik og Nils Aakvik.

Roger Bekken er konserndirektør oppdrett i Salmar, og nå styreleder i Nekton Havbruk. Foto: privat

Kjøpt av Salmar

I starten av juli ble det kjent at Salmar har kjøpt 51 prosent av Nekton Havbruk. Kjøpet skjedde gjennom en rettet emisjon mot Salmar, hvor Salmar gikk inn med 80 millioner kroner.

– Transaksjonen gir SalMar videre bærekraftig vekst i umiddelbar nærhet til eksisterende oppdrettsområder rundt Smøla i Midt-Norge. Emisjonen vil være en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av eksisterende aktivitet og driftskompetanse, skrev Salmar i børsmeldingen.

Selskapet opplevde fall i omsetningen i 2020, der lave priser, vintersår og soneinndelingen blir nevnt som årsaker.