I 2001 jobbet Frode Arntsen på ungdomsskole på Hitra. Han bor fortsatt i kystkommunen i Trøndelag, men i dag leder han oppdrettsselskapet Salmar og er sjef for i underkant av 2500 ansatte.

At det ble sjømatnæringen for Arntsen var helt tilfeldig. Ut av det blå fikk han spørsmål om å bli med på et jobbintervju, eller en samtale om en mulig jobb hos Helge Gåsøs Midnor. Selskapet trengte en produksjonsleder på en liten fabrikk på Hitra.

– Jeg tenkte det hørtes spennende ut.