Frode Blakstad er valgt til arbeidende styreleder i Torghatten Aqua. Blakstad har bred styreledererfaring fra sjømatnæringen og som daglig leder av INAQ.

– Jeg ble svært glad for å bli spurt om denne muligheten. Jeg har hatt gleden av et tett og nært samarbeidet med selskapene og selskapets hovedaksjonær helt siden starten. Dette er et spennende og fremtidsrettet konsern med store ambisjoner for en bærekraftig utvikling av havet, uttaler Blakstad i en pressemelding.

Det nye styret består av:
 • Frode Blakstad (styreleder)
 • Paul Birger Torgnes (nestleder)
 • Arnfinn Torgnes
 • Elin Torgnes
 • Georg Liasjø
 • Robert Jørgensen
 • Wenche Stuvland Knygh

Ber om avløsning etter 25 år

Oppdrettsnestor Paul Birger Torgnes har selv bedt om avløsning som styreleder etter å ha hatt vervet helt siden Torghatten Aqua AS, tidligere Torgnes AS, ble etablert for 25 år siden.

– Det er selvsagt vemodig å gi seg som styreleder, men det er en tid for alt. Jeg blir ikke yngre, har for lengst passert pensjonsalder. Jeg vil fortsette å være med, men mindre på det operasjonelle og mer på de lange linjene for å utvikle selskaper og arbeidsplasser, opplyser Torgnes i meldingen.

Han fortsetter som nestleder i konsernstyret og som styreleder i Aquaculture Innovation.

Styreleder i Campus Blå

Blakstad ble tidligere i år også valgt til styreleder i Campus Blå. Torghatten Aqua og Campus Blå Norsk Havbrukssenter er også vedtatt fusjonert, og denne prosessen er nå så godt som sluttført, melder selskapet. Torghatten Aqua blir overtakende selskap.

Etter dette vil konsernets hovedaktiviteter være organisert gjennom fire selskap:

 • Norsk Havbrukssenter: Visningsanlegg, oppdrettsvirksomhet og reiseliv (rorbuer, bobilcamp, gjestemarina, utstilling, restaurant mm)
 • Campus Blå, bestående av: Campus Blå Videregående skole, Campus Blå Fagskole, Campus Blå Kurssenter, Campus Blå Folkehøgskole (søknad inne om etablering)
 • Aquaculture Innovation, bestående av: Helgeland Miljøfisk, Vevelstad Settefisk, Codfarm, Eco Fjord Farming, Bulandet Miljøfisk (Tilknyttet selskap 23 %)
 • Toft Brygge: Eiendom

I pressemeldingen opplyses det om at selskapet i 2021 har fått med de aller fleste ansatte på eiersiden og vil i 2022 fortsette arbeidet med å «åpne opp eierstrukturen» gjennom å invitere lokalmiljøet og andre investorer inn på eiersiden, samtidig som selskapet oppkapitaliseres for videre vekst.

Torghatten Aqua hadde et resultat etter skatt i 2021 på 180,7 millioner kr, en økning på 65 millioner kr fra 2020 da resultatet ble 115,6 millioner kr.