Det går fram av en pressemelding fra Frøy tirsdag.

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at vi har muligheten til å gi unge talenter en start på karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger bygger vi kompetanse for framtiden. Dette er noe av det viktigste vi gjør, uttaler administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss, i meldingen.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

64 læringer i fjor

Frøy ASA har i dag over 700 ansatte og 80 fartøyer. Selskapet har 13 kontorer langs hele kysten – fra Haugesund til Storslett. I 2021 hadde Frøy 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring.

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, er det vårt ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, slår Foss fast i meldingen.

Brønnbåten «Viknatrans» er en av flere i rederiet flåte som har maritme lærlinger om bord. Foto: Hennie HH/Norsk Fisketransport AS

Trekker fram arbeidsmiljøet

Iver Nyborg Enge er en av lærlingene i Frøy, og har læretiden sin på brønnbåten «Viknatrans».

– Det er et fantastisk arbeidsmiljø om bord. Folk er opptatt av å gi god og grundig opplæring uansett arbeidsoppgaver, uttaler Nyborg Enge i meldingen. Han håper på flere år i rederiet.

Kaptein Lasse Sørheim, som selv har gått gradene fra lærlig til kaptein i rederiet, har følgende råd til unge som vil prøve seg i bransjen:

– Bli med ombord, vis interesse og engasjer deg i arbeidshverdagen, så kommer du langt, sier Sørheim i pressemeldingen.