I en pressemelding gir Sjømatbedriftene uttrykk for at de er sterkt bekymret for sykefraværskostnadene i sjømatindustrien. Bransjeorganisasjonen frykter at arbeidsplasser kan gå tapt ved at enkelte virksomheter må kaste inn håndkleet.

– Svært krevende

Administrerende direktør Robert Eriksson har sendt brev til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, der de ber om at arbeidsgiverperioden for koronarelatert sykefravær halveres.

– Enkelte av bedriftene har meldt tilbake til oss at om lag 80 pst. av sykefraværet har vært koronarelatert, og at redusert produksjon og svært høye kostnader knyttet til sykefravær, gjør at mange bedrifter opplever den økonomiske situasjonen som svært krevende, sier Eriksson i meldingen.

Refundering av sykepenger

Regjeringen endret i fjor høst reglene vedrørende refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona. Endringene trådte i kraft fra og med 1. desember 2021, og medførte at arbeidsgiver får refundert sykepenger fra og med dag 6, og reglene gjelder til og med 30. juni 2022.

Eriksson mener dagens regler i praksis betyr at hele kostnaden blir lagt på arbeidsgiver ved at hele den pålagte, nå anbefalte, tiden den ansatte skal være hjemme faller inn under den perioden som arbeidsgiver er pålagt å dekke i sin helhet.