Styret i Gaia Salmon har utpekt Erik Hernes som ny administrerende direktør, skriver selskapet i en pressemelding. Han tiltrer stillingen 1. februar 2022. Nåværende administrerende direktør, Bjarne Bjørkan, tiltrer stillingen som teknisk direktør 1. februar for å kunne konsentrere seg om å sikre gjennomføring av prosjektene som Gaia Salmon står foran, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Styret i Gaia Salmon er glad for å kunne presentere Erik Hernes som ny administrerende direktør fra 1. februar 2022. Erik har energien, lederevnene og erfaringen som skal til for at selskapet når sine ambisiøse mål. Jeg vil også takke Bjarne for å ha brakt prosjektet så langt, og er glad for at han får anledning til å konsentrere seg om prosjektgjennomføring, sier styreleder Roald Dolmen i pressemeldingen.

– Jeg ser frem til å overta ledelsen av et av de mest spennende og bærekraftige prosjektene i havbrukssektoren. Gaia Salmon sine ambisiøse vekstplaner i kombinasjon med erfarne og kompetente eiere, er en sjelden mulighet som jeg gleder meg til å være med på å utvikle videre, sier Hernes i pressemeldingen.

Gaia Salmon skal utvikle landbasert postsmolt-produksjon og lakseoppdrett på Træna. I første trinn skal postsmoltanlegget oppføres med planlagt byggestart sommeren 2022. Deretter planlegges det med et matfiskanlegg med planlagt byggestart sommeren 2023.