Marianne Bøe har ledet arealseksjonen i Fiskeridirektoratet. Nå skal hun lede arealavdelingen i Stim, skriver selskapet i en pressemelding.

Med ansettelsen av Bøe satser STIM videre på å tilby norske oppdrettere bistand i arealspørsmål knyttet til arealplaner, dispensasjoner og lokalitetsklarering.

– For en som har sittet på andre siden av bordet, så er det åpenbart at det er behov for denne typen kompetanse. Vår rolle blir å være en støtte for næringen i dialogen med det offentlige, og til syvende og sist bidra til at oppdretterne får tak i gode lokaliteter, eventuelt får endret eksisterende lokaliteter, sier Bøe i pressemeldingen.

– Viktig å ikke vente

Hun har lang erfaring som arealplanlegger fra Fiskeridirektoratet, konsulentselskapet Sweco, Statsforvalteren og Austevoll kommune.

Ifølge Bøe er nøkkelen ofte å komme inn tidlig i planprosesser.

– Dette er ofte lange prosesser, og da er det viktig å ikke vente til etter at en ny kommuneplan er vedtatt, men aktivt gi innspill underveis i planprosessen. Andre ganger må man forholde seg til en gammel plan og heller søke dispensasjon. Da gjelder det å kunne vise til dokumentasjon og gi gode svar i forhold til vurderinger som er relevante for slike saker, sier hun.

Arealavdelingen Bøe skal lede, blir en del av STIM Kunnskapstjenester, som også omfatter fiskehelsetjenester, miljøtjenester og tekniske sertifiseringstjenester. STIM Kunnskapstjenester ledes av Henrik Hareide, som også har en fortid i Fiskeridirektoratet, hvor han over en tiårsperiode bygget opp og ledet tilsynsseksjonen.

– Ansettelsen av Marianne Bøe betyr veldig mye for kapasiteten vår til å bidra godt i plan- og arealsaker. Hun har både erfaringen og den faglige bakgrunnen til å vite hvor skoen trykker i slike saker. Dette er utvilsomt verdifull kompetanse for norske oppdrettere, sier Hareide.