Erik-Jan Lock er ansatt som ny forskningssjef for ernæring og fôrteknologi i Nofima og starter i mars, skriver Nofima i en pressemelding. Han er i dag forskningssjef for fôr og ernæring hos Havforskningsinstituttet, og han har en Professor II stilling hos Universitet i Bergen.

– Nofima har virkelig fått til mye de siste årene og jeg gleder meg til å være del av teamet. Det frister meg at de arbeider helhetlig med mat og har kompetente folk i hele kjeden. Jeg har bakgrunn fra forskning og rådgivning, og gleder meg til å kombinere min erfaring med mer næringsrettet arbeid, for å lykkes med samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr. Jeg tror min bakgrunn passer veldig bra i det Nofima står for med mat fra (f) jord til bord, uttaler Lock i en pressemelding.

– Viktig satsingsområde

Lock har en mastergrad i akvakultur og fiskeri fra Wageningen Universitet og en doktorgrad i fiskefysiologi fra Radboud Universitet Nijmegen. Han begynte å jobbe hos Nifes i 2007 og har vært innom flere fagfelt som mineralernæring og nye fôrressurser.

– Jeg ser frem til å få Erik-Jan som forskningssjef. Han har bred erfaring fra forskningsområdet han skal lede, og kjenner både fagområdet og virkemiddelapparatet godt. Kunnskapen knyttet til utviklingen innen nye fôrområder passer svært godt opp mot langtidsplanen for forskning, der bærekraftig fôr er et viktig satsingsområde, uttaler Bente Torstensen, divisjonsdirektør for akvakultur, i pressemeldingen.

Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Instituttet har rundt 400 ansatte og avdelinger fem steder i Norge.