Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen over hvem som skiftet jobb for desember finner du her.

Lina Braanaas Utne har tatt over styringen i Firda Seafood etter faren Ola Braanaas.

– Jeg ser frem til å drive konsernet videre. I løpet av de 10 årene jeg har jobbet i Firda har konsernet gjort store grep, og dette har resultert i økt produktivitet samt bedrede biologiske og økonomiske resultat.