– Dette er generasjonsskiftet eg har snakka om før. Den mellomste jenta er blitt dagleg leiar.

Det seier Karsten «Kakki» Austevoll på spørsmål om meldinga i føretaksregisteret om at Kari Marie Austevoll Lyssand (40) har teke over som dagleg leiar i foredlingsbedrifta Inka på Os.

– Dette har vore planlagt og er heilt naturleg. Ho har vore hjå oss i mange år og opparbeidd seg den kompetansen som trengs, seier Karsten Austevoll.

– Vera på veggen

«Kakki» seier at ein som dagleg leiar er litt med på alt, og at dottera har vore med og bygd opp den nye fabrikken.