Konsernsjef Even Hopland har varslet styret om at han vil fratre sin stilling som konsernsjef i Sekkingstad-gruppen, skriver selskapet i en pressemelding.

– Jeg vil benytte anledningen til takke kollegaer, eier og styret for stor tillit og spennende år sammen. Fremtiden til Sekkingstad-gruppen er full av muligheter, uttaler Hopland i pressemeldingen.

Til Intrafish sier Hopland at han ga beskjed til styret for en måned siden.

– Jeg vet ikke hva jeg skal drive med, men jeg har fulladede batterier klar til de som skulle ha bruk for meg, svarer Hopland på spørsmål om hva som er planen videre.

– Styret vil takke Even Hopland for hans bidrag til den positive utvikling av konsernet under hans ledelse. Vi hadde ønsket å ha med Even videre, men har full respekt for hans valg, uttaler styreleder Frode Blakstad i pressemeldingen.

Bård Sekkingstad t.v. går tilbake i rollen som konsernsjef, mens Eirik Ordemann Knappskog går inn i en ny rolle i Sekkingstad. Foto: Sekkingstad

Ny operativ leder

Bård Sekkingstad overtar fra 1. mars.

– Det er samtidig inngått avtale med Even Hopland om at han skal ivareta ledende oppgaver i konsernet i en overgangsperiode, skriver selskapet i pressemeldingen.

Hopland tok over sjefsrollen for nettopp Bård Sekkingstad i 2019.

– Sekkingstad AS vi i løpet av 2023 feire sitt 100 års jubileum med en større markering i september. Jeg gleder meg til å lede selskapet i jubileumsåret. Vi er en sprek 100 åring, og har mange spennende prosjekter som skal realiseres i den nærmeste fremtid, uttaler Bård Sekkingstad i pressemeldingen.

Samtidig med at Bård Sekkingstad overtar som konsernsjef, vil nåværende finansdirektør, Eirik Ordemann Knappskog, gå inn i en ny stilling som operativ leder for trading-virksomheten i konsernet.

– Det er med stor tilfredshet vi registrerer at de beste kandidatene til ledende stillinger i konsernet, finnes i egen organisasjon, uttaler Sekkingstad.

Sekkingstad-gruppen, eid av Trient AS, er en av Norges største frittstående eksportører av laks. Konsernet har i tillegg aktivitet innen slakting og videreforedling av laks i Norge og Danmark. Konsernet betjener regelmessig mer enn 350 kunder i 80 land.