Det går fram av en pressemelding fra Veterinærinstituttet mandag.

– Som fiskehelseansvarlig ønsker jeg å bidra til å gjøre fiskeoppdrett til enda mer bærekraftig, med en produksjon på fiskens premisser. Jeg ser fram imot å jobbe sammen med et stort nettverk av kolleger på Veterinærinstituttet og i forvaltning og næring, uttaler Torfinn Moldal i meldingen.

Moldal er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole i 1999, og har jobbet med beredskap, diagnostikk, forskning og overvåking innen ulike fagområder og seksjoner på Veterinærinstituttet siden 2000, går det fram av meldingen.

Doktorgraden han tok i 2019 handlet om tarmhelse hos Atlantisk laks.

Ansvaret for fiskehelse er fordelt på tre personer ved Veterinærinstituttet: Ewa Harasimczuk har base i Bergen, Åse Helen Garseth i Trondheim og Torfinn Moldal på Ås. I tillegg har Kristine Gismervik – også med base i Trondheim – fagansvar for fiskevelferd, går det fram av meldingen.

– Som fiskehelseansvarlig skal jeg ha en oversikt over hva som skjer innen alt fra smitte, sykdom, overvåkning og forskning. Det var det brede fokuset som følger med stillingen som fristet meg til å søke, forteller Moldal i meldingen.