Oddleif Wigdahl (39) tar over som administrerende direktør i MOEN Ship Management AS. Han overtar etter Lars Mælen som blir økonomisjef i konsernet, skriver selskapet i en pressemelding.

– MOEN-konsernet har gjort betydelige og strategiske investeringer for å legge til rette for det grønne skiftet også innen skipsfart. Konsernet er allerede verdensledende på utleie av miljøfartøyer. Jeg er glad for å få muligheten til å videreutvikle dette forretningsområdet og bidra til et enda raskere grønt skifte i havbruksnæringen og andre maritime næringer, uttaler Wigdahl i pressemeldingen.

Andreas Moe tar over som driftsdirektør for brønnbåt i Frøy.

– Ekstra spennende

Wigdahl kommer fra stillingen som driftsdirektør brønnbåt i Frøy ASA. Han tiltrer som administrerende direktør for MOEN Ship Management AS senest ved årsskiftet.

Wigdahl er utdannet maskinist og har allsidig yrkesbakgrunn med erfaring fra både Forsvaret og kystfart. Siden 2007 har han hatt ulike lederstillinger innen rederidrift. Wigdahl har siden 2018 hatt øverste ansvar for brønnbåtdivisjonen i Frøy.

– I løpet av få år er fokuset på grønn skipsfart blitt forsterket. At MOEN leder an i utviklingen av nullutslipps- og ombruksløsninger, gjør denne jobben ekstra spennende, uttaler Wigdahl.

100 millioner i nytt anlegg

Utleieselskapet har i dag en flåte på 22 utleiefartøyer, i første rekke service- og lokalitetsfartøyer til havbruksnæringen. En tredjedel av flåten består av lavutslippsfartøyer, og selskapet har en klar strategi på at flåten skal vokse og fornyes gjennom investeringer i den beste og mest robuste miljøteknologien, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Vi er derfor svært fornøyde med å ha sikret oss Oddleif Wigdahls store kompetanse og erfaring innen maritim teknologi, for å gjøre riktige og kloke valg for våre nåværende og fremtidige kunder. Samtidig har det vært viktig for oss å frigjøre Lars Mælen til viktige finans- og økonomioppgaver i et industrikonsern med klare ambisjoner om vekst innen både utleie, verft og gjenvinning, uttaler MOEN-konsernsjef Are Brekk i pressemeldingen.

MOEN driver i dag to verft i Trøndelag, et verft i Steigen i Nordland og skal investere 100 millioner kroner i et nytt verftsanlegg i Skjervøy i Troms. I konsernet inngår også Oceanize, som gjenvinner industriplast. MOEN vil i år passere 150 ansatte og en omsetning på 350 millioner kroner, inkludert datterselskaper og deleide virksomheter, skriver selskapeti pressemeldingen.