Harald Martin Misje
  • Stilling: Seniorrådgiver, seksjon internasjonalt samarbeid ved Mattilsynets hovedkontor
  • Bosted: Bergen
  • Alder: 46
  • Utdannelse: Studier innen administrasjon og organisasjonsvitenskap

Dersom Mattilsynet ble lagt ned hadde nordmenn måtte spist laks til det tyter ut av ørene.