Harald Martin Misje
  • Stilling: Seniorrådgiver, seksjon internasjonalt samarbeid ved Mattilsynets hovedkontor
  • Bosted: Bergen
  • Alder: 46
  • Utdannelse: Studier innen administrasjon og organisasjonsvitenskap

Dersom Mattilsynet ble lagt ned hadde nordmenn måtte spist laks til det tyter ut av ørene. Godt over 90 prosent av laksen som produseres i Norge blir nemlig eksportert, og Mattilsynet fungerer som portåpner, tilrettelegger og garantist for at dette skjer så sømløst som mulig.

1. Hva står på planen i dag?

Foto: Kay Åge Strøm-Grøtan

– Jeg har vakt, så jeg passer på eposten til seksjonen min.