Fredag gikk det ut melding til alle ansatte om at Hatlebrekke har sagt opp.

– Jeg har hatt ti fantastisk spennende år i Norway Royal Salmon. I den fasen selskapet er på vei inn i, føler jeg at det er riktig for meg å se meg om etter andre muligheter, sier Hatlebrekke til Intrafish.

Salmar er i ferd med å kjøpe NTS, som er hovedeier i Norway Royal Salmon – som etter hvert trolig blir tettere integrert med hverandre.

Hatlebrekke jobber som konserndirektør forretningsutvikling i selskapet, og var fra i høst inntil i slutten av april konstituert konsernsjef i selskapet.