– Dette har veldig mye å si for oss og for rammene våre for kvalitet i opplæringen. Eierne våre og de lokale havbruksbedriftene i Lofoten har bidratt til å gjøre dagens skoletilbud veldig bra, men nå får vi en helt annen forutsigbarhet og vi sikrer elevene rikelig praksis i profesjonelt fullskala fiskeoppdrett med oppdatert teknologi.

Det sier Trond Jørgensen, rektor ved den privateide videregående skolen i Leknes, i en pressemelding.

Rektor Havbruksakademiet Nord, Trond Jørgensen. Foto: Havbruksakademiet Nord

To praksisdager

Elevene på andreåret på Havbruksakademiet Nord skal nå få to praksisdager hver uke. Undervisningstillatelsen er tildelt for ti år, med en maksimalt tillatt biomasse på 780 tonn.

Ifølge pressemeldingen, skal selve driften av utdanningstillatelsen leies ut til samarbeidspartner Ellingsen Seafood.

Selskapet skal legge til rette for at elevene får full tilgang, innsyn og mulighet til å lære moderne fiskeoppdrett i praksis, meldes det.

Til Intrafish sier administrerende direktør i Ellingsen Seafood, Line Ellingsen, at de trenger kvalifiserte og kloke hoder til næringen.

Line Ellingsen. Foto: Vilde Ferah Molven (arkiv)

– Da er det kjempebra å ha en utdanningsinstitusjon i Lofoten, og det er klart at som en sentral aktør i Lofoten ønsker vi å samarbeide tett med skolen og være med og påvirke og utvikle de unge menneskene som etter hvert skal ut i arbeidslivet, sier hun.

– Tett samhandling

Ellingsen Seafood skal også bidra med instruktører og nøkkelpersoner i deler av skolens undervisning, hospiteringsordninger for skolens faglærere og lærlingplasser for elevene. Skolens fisk skal settes ut i egne merder ved lokaliteter som selskapet i dag har i Lofoten.

– Utviklingen skjer raskt i denne næringen, og da må vi være med når ny teknologi og kompetanse tas i bruk. Derfor er tett samhandling med profesjonelle aktører helt avgjørende. I tillegg til Ellingsen Seafood samarbeider skolen i dag også godt med havbruksselskapene Isqueen og Lofoten Sjøprodukter, et samarbeid vi er meget takknemlig for og ønsker å videreføre, uttaler Jørgensen i pressemeldingen.