De skal investere i havnæringene, altså sjømat, shipping, maritimt og energi. Alle investeringene skal være ansvarlige, sier de. – Vi etablerer et helt nytt eierskapsmiljø i Bergen. Så