Alle oppdrettere må forholde seg til Lise Rokkones, seksjonssjefen for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet. Og hun er kjent for å være tydelig med havbruksbransjen - senest under Tekmar-koneransen i Trondheim i desember da hun tok oppgjør med hvordan man snakker om fisk og dødelighet.

Profilintervjuet

Navn: Lise Rokkones

Alder: 57 år

Bosted: Bergen, men kommer fra Trondheim.

Stilling: Seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Utdanning: Mikrobiolog med doktorgrad i fiskehelse.

Familie: Gift og har to barn.

Intrafish møter Rokkones i Mattilsynets lokaler i Bergen.