I august 2020 gjekk Alexander Johnsen (49) frå jobben som avdelingsleiar ved Lerøy sitt anlegg i Båtsfjord til jobben som produksjonsleiar i Astafjord Slakteri. Der tok han over etter Kjell Arne Andersen, som har lang fartstid i selskapet, og som tok til som dagleg leiar.

I juli tok Johnsen igjen over etter Andersen, men denne gongen som sjef ved slakteriet.

— Det har vore lærerikt, vil eg seia. Kjell Arne skal etter kvart pensjonere seg, men han har diverse prosjekt her som han skal halda på med framover, seier Johnsen til IntraFish.