–Jeg er veldig motivert for å ta fatt på jobben. Seksjonen har et stort og viktig nedslagsfelt når det gjelder kunnskap og råd for økt biosikkerhet eller smitteforebyggingen i oppdrettsnæringen, noe som også vil komme villfisken til gode. Jeg ønsker også at Veterinærinstituttet skal bli enda synligere i bergensmiljøet, uttaler Ingunn Sommerset i en pressemelding tirsdag.

Etter nær fire år går hun over i rollen som fiskehelseansvarlig går hun over i rollen som seksjonsleder ved Veterinærinstituttet. Seksjonsledelsen flyttes fra Ås til Bergen. Målet er å styrke samhandlingen med det marine miljøet i Bergen og på Vestlandet.

–Ved å flytte seksjonsledelsen fra Ås til Bergen, vil samhandlingspotensialet som ligger i det sterke marine miljøet i Bergen og på Vestlandet kunne utnyttes enda bedre. I tillegg frigis en av Veterinærinstituttet mest erfarne histopatologer og ekspert for verdens dyrehelseorganisasjon, Ole Bendik Dale, tilbake til fag og aktiv forskning, sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd, Edgar Brun, i en pressemelding tirsdag.

Fortsetter som redaktør

Seksjonen «Forskning, akvatisk biosikkerhet» har 18 ansatte i Bergen og Ås, og inngår i avdeling for «Fiskehelse og fiskevelferd» på Veterinærinstituttet. Seksjonen har blant annet spesialister innen sykdomsoppklaring, bakteriologi, virologi, miljø-DNA/RNA og immunologi, i tillegg til utvikling av digital patologi.

Sommerset ble ansatt som fagansvarlig for fiskehelse hos Veterinærinstituttet i desember 2018, med kontorsted Bergen. Her har hun blant annet vært hovedredaktør for Fiskehelserapporten og deltatt aktivt i fagformidling, standardiseringsarbeid, prosjektakkvisisjon, næringskontakt og oppdrag. Hun fortsetter som redaktør av Fiskehelserapporten.

Utvandret sunnmøring

Sommerset er utdannet mikrobiolog ved Universitetet i Bergen og doktorgrad på nodavirus hos oppdrettskveite, utført på Havforskningsinstituttet i Bergen i 2004. Fra 2004 til 2018 hadde hun ulike stillinger i vaksinefirmaet MSD Animal Health. Hun er oppvokst på et småbruk i Vanylven kommune på Sunnmøre, med oppdrettsmerder rett utenfor småbåthavna. Siden tidlig på nittitallet har hun bodd i Bergen.