Å komme trygt heim etter endt arbeidsdag, er tema på bransjekonferansen om helse-, miljø og sikkerhet (HMS) i havbruk. Målgruppe for konferansen er ansatte i matfisk- og settefiskproduksjon, service- og brønnbåt, samt ledelse og forvaltning.

Å være røkter i oppdrett er Norges nest farligste yrke etter å være fisker, slo Rune Dyrvik i Sjømat Norge fast da han på vegne av bransjeorganisasjonen åpnet konferansen i Bodø tirsdag formiddag. Dyrvik er advokat og fagsjef arbeidsliv i Sjømat Norge og har ansvaret for HMS i organisasjonen og bistår medlemsbedriftene med rådgivning på området.