Holmøy Maritime er et administrasjonsselskap for aktivitetene i organisasjonen, som har rundt 300 helårlige arbeidsplasser.

Langt liv i politikken

Hovedaktivitetene er drift av trålere og oppdrett av atlantisk laks.

– Jeg kjenner Holmøy Maritime som vesteråling og gjennom politikken. Det å få denne muligheten er fantastisk, sier Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

Freiberg er Frp-politiker og har representert Nordland på Stortinget den siste perioden. Han har tidligere vært olje- og energiminister og har vært ordfører i Hadsel kommune.

– Jeg har et langt liv bak meg i politikken som heltidspolitiker. Når det nye Stortinget trer sammen, avsluttes min politiske karriere. Jeg føler meg veldig klar for å ta fatt på nye oppgaver hos Holmøy Maritime AS, og det føles veldig tilfredsstillende å kunne få bidra i en bedrift som skaper verdier for mange, sier Freiberg i meldingen.

Hvitfisk og laks

Rederiet Prestfjord har fire trålere med til sammen 12 kvoteenheter for hvitfisk og reker. Havbruksselskapet Eidsfjord Sjøfarm produserer laks og har 16 konsesjoner fordelt på 6 kommuner lokalisert i nordre Nordland og Troms.

– Holmøy er en stor og viktig bedrift i Nord som er ekstremt fremoverlent og innovativ. De har over tid investert i de mest moderne fiskebåtene vi har i Norge, samtidig som de har bygget opp en havbruksaktivitet som er betydelig, sier Freiberg i meldingen.

Hovedbasen til Holmøy Maritime ligger i Sortland kommune.

– Vi er svært glade for å få Kjell -Børge Freiberg med på laget. Hans erfaring og kunnskap vil være viktig for oss i utviklingen av selskapet, sier administrerende direktør Knut Holmøy i meldingen.