Stølan var ikke hovedtillitsvalgt da Anne jobbet på Salmar. Men han har ingen problemer med å si at Salmar i dag har et forbedringspotensial.

– Med så mange ansatte som vi har, så vil jeg tro at det er en del hendelser der folk ikke tør varsle. Og jeg tror mye av problemet ligger i lederstilen på Salmar. Det er en litt autoritær lederstil. Jeg føler dessverre at relasjonen mellom arbeidstaker og leder vanskeliggjør å ta opp sånne tema, sier Stølan i