Det opplyser selskapet i en pressemelding fredag.

Nordlaks har iverksatt massetesting av alle som har vært innom slakteriet den siste uken. Det har resultert i 10 nye positive prøvesvar så langt fredag 19. november, går det fram av meldingen.

– Vi tar dette utbruddet på alvor, og gjør nå en rekke tiltak i tett dialog med lokale smittevernmyndigheter, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, til IntraFish.

– Vi har høynet og skjerpet beredskap nå, sier Lars Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks. Foto: Edvard Kristiansen

Det gjennomføres massetesting av alle som har vært innom slakteriet den siste uken, og alle som skal på jobb i dag skal avlegge negativ hurtigtest før arbeidets start. Massetestingen fortsetter også neste arbeidsdag som blir mandag 22. november. Det er snakk om hurtigtester i første omgang.

– Men vi oppfordrer alle til å følge med på symptomene, og ha lav terskel for å teste seg hos lokale myndigheter, utenfor Nordlaks' testing, sier Martinussen.

Stengt kantine blant tiltakene

Blant tiltakene Nordlaks har gjort er å stenge kantinen, og selskapet ser på en rekke andre tiltak.

– Vi går tilbake til de tiltakene man hadde på et tidligere tidspunkt, altså før man hadde god vaksinedekning, sier han.

– Er smittens opprinnelse kjent?

– Det må kommunen svare på. Vi skal ikke spekulere i smittesporing, sier Martinussen.

– Får dere slaktet fisken dere skal som følge av utbruddet?

– Vi klarer å opprettholde driften, og ta unna det som er planlagt, slik det ser ut nå, sier kommunikasjonssjefen.

Første utbruddet med flere smittet samtidig

— Vi har god dialog med lokale smittevernmyndigheter om håndtering av utbruddet og følger ellers de reglene som gis av nasjonale myndigheter. Dette er det første utbruddet hvor flere ansatte har blitt smittet samtidig. Det viktigste enkelttiltaket nå er massetesting og at vi dermed kan stoppe utbruddet. Det er også innført en rekke skjerpelser i smitteverntiltakene internt, uttaler driftsdirektør i Nordlaks Produkter, Tomas Tømmerås, i meldingen.

Selskapet følger opp de smittede med informasjon om nødvendigheten av å isolere seg samt melde fra om positivt prøvesvar til sin hjemkommune, hvor det skal gjennomføres PCR-test.

Utbruddet har foreløpig ikke fått store konsekvenser for driften i Nordlaks Produkter går det fram av meldingen.

IntraFish kommer med mer.