– Jeg ser med stor spenning og nysgjerrighet frem til å arbeide i Blue Ocean Technology, uttaler Kristoffer Slettehaug i en pressemelding mandag.

– Passer godt inn

Han er ansatt som ny automasjonsingeniør i slambehandlingsselskapet. Han tiltrådte stillingen forrige uke, melder selskapet.

Blue Ocean Technology
  • Har levert en lang rekke anlegg langs store deler av kysten. Flere er også under montering og prosjektering, både i Norge og i utlandet.
  • Kundene er i første rekke settefisk og postsmoltanlegg – samt lukkede matfiskanlegg på land og i sjø.
  • Venturefondet Momentum gikk sommeren 2021 sammen med en rekke partnere inn som investorer i selskapet.

– Min erfaring med både hardware og software mener jeg passer godt inn mot det behov Blue Ocean har for videre utvikling. Her kan jeg bidra til at anleggene går mest mulig av seg selv, spare tid og reisekostnader for service teamet og analysere data mer presist, blant annet for å oppnå et bedre slambehandlingsresultat og enda bedre ESG-rapportering for kundene, Slettehaug.

. Kristoffer Slettehaug er ny automasjonsingeniør i slambehandlingsselskapet Blue Ocean Technology. Foto: Blue Ocean Technology

ESG står for Environmental, Social and Governance, og oversettes ofte til norsk som Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold.

– Viktig brikke

Han kommer fra Siemens Energy, der han jobbet med automasjon og styresystemer for sikkerhet på plattform, alt relatert til å få hardware til å fungere mest mulig effektivt. Han har også erfaring fra arbeid med automatisering ved sekvensielle systemer, generell PLS- og HMI-programmering.

– Blue Ocean Technology er nå gått fra en fase med samtidig fokus på utvikling/ produkttilpasninger og leveranser til en mer rendyrket skaleringsfase med sterkt fokus på effektiv produksjon. En svært viktig brikke i dette er automasjon og god datastyrt drift, uttaler daglig leder Hans Runshaug i pressemeldingen.

Selskapet ansatte også nylig ny produksjonssjef.