Etter varsel om over 600 permitteringer i Salmar grunnet laksemangel, tok Hitra-Frøya kontakt med Lerøy og Mowi for å sjekke hvordan situasjonen er der. Olaf Reppe, fabrikksjef ved