– Vi jobber intenst for å få kontrakter med kunder, men det er svært vanskelig. Samtidig må vi få oversikt over hva det betyr for våre fabrikker, sier Aina Valland, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Lerøy.

Aina Valland Foto: Arkivfoto Anders Furuset

Stig Nilsen, myndighetskontakt i Lerøy Seafood, sa i forrige uke at det kunne bli store permitteringer grunnet forslaget om grunnrenteskatt da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) besøkte havbruksaktører i Tromsø nylig.

Onsdag i forrige uke var det et møte mellom ledelsen og tillitsvalgte i Lerøy.

Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i Lerøy Norway Seafood og leder i det nylig nedsatte samarbeidsutvalget for fagforeningen NNN i Lerøy, sier at det ingenting er avgjort, men at budskapet ble repetert: At det kan bli store permitteringer på bearbeidingssiden i Lerøy fremover.

– Jeg registrerer en voldsom frustrasjon og bekymring for fremtiden blant de ansatte. Det er ingen tvil om at permitteringsspøkelse henger over hodet på alle innen oppdrett, men spesielt innen foredling, sier Kristiansen til Intrafish.

– Det ville vi ikke godtatt

Kristiansen er sikker på at det blir permitteringer om ikke forslaget endres.

– Hvor det skjer, og hvor mange det gjelder, skal de ansatte få vite gjennom vanlige drøftelsesmøter, men jeg er sikker på at det kommer. Da snakker vi ikke 10-20, men flere hundre, og det samme kommer sikkert i andre selskaper, også, sier Kristiansen.

– Oppleves dette som trusler fra ledelsen mot skatteforslaget, eller som reell fare for permitteringer?

Bjarne Kristiansen, konserntillitsvalgt i Lerøy Norway Seafood og leder i det nylig nedsatte samarbeidsutvalget for fagforeningen NNN i Lerøy. Foto: Arkivfoto Terje Jensen

– Det er definitivt ikke trusler fra ledelsen. Jeg forstår spørsmålet, men vi er ikke med på noen trusler på noen måte. Det ville vi ikke godtatt. Det må være reelt, og det er det, sier Kristiansen, og legger til:

– For hva skjer om folk blir permitterte nå? Det får voldsomme konsekvenser for bedriften, også på lang sikt. Vi er ikke alene om å produsere laks i Norge, og er det noe vi har lært over tid når det gjelder å holde på et marked og å utvikle det, så er det at man må være i det markedet. Med permitteringer vil man se at andre overtar. Derfor har det for store konsekvenser til å brukes som trusler.

Bekrefter

Lerøy har ikke noe konkret tall på omfanget av permitteringer enda, men samfunnskontakt i Lerøy, Aina Valland, bekrefter alvoret i situasjonen.

– Bruker dere potensielle permitteringer for å legge press på regjeringen, eller er dette reelt?

– Dette er helt reelt. Om vi ikke har kontrakter med kunder kan vi heller ikke produsere produktene. Vi leker ikke butikk, selv om en del politikere tror det, sier Aina Valland til Intrafish.

Mener forslaget må utsettes

Kristiansen sier at all laks som selges på kontrakt fra 2023 vil utgå, og at dette er grunnen til at varsel om permitteringer vil komme snart, mens de langsiktige konsekvensene vil bli tap av markedsandeler og oppsigelser.

– 35 prosent av lakseproduksjonen i Lerøy blir bearbeidet i selskapet. Når det ikke er mulig å inngå langsiktige kontrakter, så vil det opphøre. Selskapene jobber intenst med å se om det finnes løsninger, men om forslaget innføres, så skal altså selskapene drifte det første halvåret uten å vite hva skatten blir. Det er vanskelig for selskapene, sier Kristiansen, som mener det bare er regjeringen som kan løse utfordringen:

– Utsett innføringen til 2024. Det er det eneste som kan stoppe en storstilt permittering i hele Norge, sier Kristiansen.

– Vil ikke det bare utsette problemet et år?

– Da kan man sammen med næringen drøfte muligheter og andre innretninger. Det vil gjøre at man får bedre tid.

Liten forståelse for argumentasjonen

Den konserntillitsvalgte mener politikerne ikke har tatt inn over seg konsekvensene forslaget om grunnrenteskatt kan få, og han har liten forståelse for argumentasjonen fra regjeringspolitikerne.

– Det snakkes om omfordeling og å beskytte vanlige folks lommebok, men er ikke ansatte i denne næringen også vanlige folk, spør Kristiansen.

Han mener det er de ansatte i næringen som til syvende og sist må betale den foreslåtte skatten.

– Det er de som blir permitterte. Etter min mening burde økonomene i finansdepartementet tatt på seg kjeledress før de laget regnestykkene, sier Kristiansen.