– Det var veldig hyggelig å motta prisen, som jeg føler er like mye en anerkjennelse til alle de superdyktige kvinnene som har ledet an, og som vi står på skuldrene til, skriver Aase i en epost til Intrafish.

Women's Board Awards

Prisen er blitt delt ut i Norge siden 2010, og den deles også ut i Finland, Sverige, Danmark og Sveits. Tanken er å skape en europeisk talentbase for kvinner med styrekvalifikasjoner og -ambisjoner.

Tidligere vinnere og nominerte:

2021: Gro Bakstad, Wenche Teigland og Tina Stiegler

2019: Vibeke Madsen, Nina Tronstad og Liselott Kilaas

2018: Berit Svendsen

2017: Karin Bing Orgland, Kimberley Lein Mathiesen og Birgitte Vartdal

2016: Irene Waage Basili, Gisele Marchand

På Linkedin skriver Aase at det er viktig å være gode rollemodeller, vise mulighetsrommet styreverv gir til ved å kunne påvirke fremtiden og at kvinner må oppmuntres til å ikke være redde for å uttrykke sine ambisjoner

– Prisen er et anerkjennende nikk til alle som tar på seg styrearbeid og...