Aksjonen heter Kystbrølet og demonstrantene kommer fra Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Det er snakk om et par hundre mennesker.

Fellesforbundet og Eggum har snudd i spørsmålet om grunnrenteskatt og er nå for.

Hovedoppslaget i Klassekampen i dag er at Fellesforbundets snuoperasjon fører til at LO vil snu om lakseskatten. Tidligere har Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere vært delt i spørsmålet. Og splittelsen har i stor grad gått mellom de fagorganiserte i privat sektor som har vært mot, og dem i offentlig sektor som har vært for.