Hver måned blir det skrevet saker eller sendt ut pressemeldinger om jobbskifter i ulike deler av næringen. Listen for desember finner du her. Under følger en oversikt over jobbskifter omtalt i IntraFish i januar:

Wenche Grønbrekk startet nylig i ny jobb som direktør for strategi, samarbeid og eksterne relasjoner i Seafood Business Ocean Stewardship (Seabos). De siste syv årene har hun jobbet som bærekraftsdirektør i Cermaq.

– Jeg skal også jobbe for innovasjon og løsninger for et rent hav og med rammevilkår for næringen.