De var to ansatte ute på oppdrettsanlegget.

- Det er uklart hva som har skjedd, om mannen mistet fotfestet og druknet, eller om han fikk et illebefinnende. Kollegaen startet livreddende førstehjelp, men mannen var død ved ankomst til sjukehus, skriver nettstedet VP.fo.

Den omkomne skal obduseres.