Medarbeiderskap – alt henger sammen med alt!

Lederen var fortsatt ikke fornøyd. Hun opplevde fortsatt at vi ikke hadde nådd inn til kjernen av utfordringene i avdelingen.

. Audun Bredrup Petersen Spesialist i organisasjonspsykologi Avonova Census, gjesteskribent arbeidsliv.
. Audun Bredrup Petersen Spesialist i organisasjonspsykologi Avonova Census, gjesteskribent arbeidsliv.Foto: Avonova Census
Publisert 14. June 2022, kl. 14.45Oppdatert 14. June 2022, kl. 14.45