Total-godtgjørelsen til ledere i de børsnoterte sjømatselskapene varierte fra rett under millionen – til nær 17 millioner kroner i fjor. Menn dominerer listen og har høyest lønn.

Det viser en oversikt satt sammen av Intrafish.

– De ansatte i ledergruppene hos de børsnoterte selskapene tjener relativt bra, men generelt er lønnsnivået langt høyere ute enn i Norge, sier Jørgen Aase Bjørsvik i Seafood People til Intrafish. Selskapet i Bergen har spesialisert seg på å rekruttere ansatte til sjømatnæringen.

Slik er oversikten laget

Beløpene i oversikten vår er hentet fra selskapenes årsrapporter, og er omregnet til norske kroner for de selskapene som rapporterer i andre valutaer.